نمی دونم

پيش از آن که در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی کمی با کفش هايش راه برو. . .

فقر و نياز

http://images.khabaronline.ir/Images/news/Larg_Pic/12-8-1391/IMAGE634875611711497452.jpg
خاك بر دل ز صفا خاتم زد
چه شد از ظاهر و صورت دم زد؟
فكرت آن دم که به مردم ره يافت
ديدگان، سعی و عمل بر هم زد
دلش آوار، خود آواره نمود
خاك بر سر شد و از عالم زد
ياد فرجام مه آلود نکرد
در گداری كه بر اول كم زد
اين چنين عالم عامل بسيار
چرخ گردون رقم ماتم زد
حال "خاك" است و گدايي درش
نغمه ي زير و بمش را غم زد
شاه بيت سخنش فقر و نياز
دست بر دامنتان محكم زد
+ بارگذاري در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴     

شبيه چي؟

http://media.jamnews.ir/Original/1392/04/10/IMG14403407.jpg

شاید شبیه مار بازی که روزی به دست مارش از پا درآید. آن چه عمری برایش تاخته بود، در دمی تاخت و عمر ولی و صاحبش را گرفت.

در این عمری که از خدا گرفته ام برای چه تلاش کرده ام؟ و دل بسته ی چه چیزهایی شده ام؟ نکند آن چه ساخته ام به جای آن که مرا مامنی باشد روی سرم آوار شود؟

نفسم به شماره افتاده و هم چنان جوابی را نیافته ام . . .

+ بارگذاري در  پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴     

 

ابزار هدايت به بالاي صفحه